Hibe & Destekler

HİBE & DESTEKLER

TÜBİTAK PROJELERİ

Ülkemiz sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmasını özendirmek, sanayi kuruluşlarının kendi arasında ve üniversitelerle daha yakın işbirlikleri ve ortaklıklar sağlamasını teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK Yenilik ve Destek Programlığı Başkanlığı (TEYDEB) tarafından aşağıdaki destek programları yürütülmektedir. Ayrıntı Proje uzman kadrosu ile projenizin fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar bütün proje adımlarında yanınızda yer almaktadır.


1501

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı
Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik, katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının, %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Proje Destek Süresi
En fazla otuz altı aydır.

Destek Limiti / Oranı
Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı temelde %40 olup, ilave destekler ile birlikte en fazla %60 oranına çıkabilmektedir. Yüksek bütçeli (> 10 milyon TL) proje başvurularında, proje kapsamında bütçenin en az %7’si kadar KOBİ’lerle ve en az %3’ü kadar Üniversitelerle/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirlikleri yapma zorunluluğu vardır.

Programın Kapsamı
Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;

 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


 • AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları, vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri


 • Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları
 • Değerlendirme ve Tasdik Raporu Giderleri

  1507

  TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

  Programın Amacı
  KOBİ ölçeğindeki sanayi kuruluşlarının, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek, nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

  Kimler Başvurabilir
  KOBİ tanımına uyan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

  Proje Destek Süresi
  En fazla on sekiz aydır.

  Destek Limiti / Oranı
  Proje Bütçesi üst sınırı 500.000 TL’dir. Destek oranı % 75’tir.

  Programın Kapsamı
  Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;

 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


 • AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları,
 • vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri


 • Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri


 • NOT-1: Başarı ile tamamlanan projelerde; proje fikrini çıkaran ve proje boyunca kuruluşta çalışan, “fikir sahibi” araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü verilmektedir.
  NOT-2: 2'si ortaklı olmak kaydıyla toplamda 5 proje başvurusu yapılabilmektedir.

  1509

  TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

  Programın Amacı
  Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak desteğin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

  Kimler Başvurabilir
  Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

  Proje Destek Süresi
  Proje, en fazla uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

  Destek Limiti / Oranı
  Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

  Programın Kapsamı
  Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;

 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


 • AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları,
 • vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri


 • Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • 1511

  TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

  Programın Amacı
  Belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteğin teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasında, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesinde ve özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması hedeflenmektedir.

  Kimler Başvurabilir
  Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

  Proje Destek Süresi
  Proje, en fazla uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

  Destek Limiti / Oranı
  Proje Bütçe üst sınırı yoktur. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

  Programın Kapsamı
  Program kapsamında aşağıdaki konularda yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir;

 • Yeni bir ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin geliştirmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi


 • AR-GE Kapsamı
 • Kavram Geliştirme
 • Teknolojik/Teknik ve Ekonomik Yapılabilirlik Etüdü
 • Geliştirilen Kavramdan Tasarıma Geçiş Sürecinde Yer Alan Laboratuar Çalışmaları,
 • vb. çalışmalar
 • Tasarım, Tasarım Geliştirme ve Doğrulama Çalışmaları,
 • Prototip Üretimi, Pilot Tesisin Kurulması, Deneme Üretimi ve Tip Testlerinin Yapılması
 • Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri


 • Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderler
 • 1512

  TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

  Programın Amacı
  Bu programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Programın Yapısı

    Başvuru Sahibi Destek Süresi Destek türü/oranı Bütçe(TL) Çıktı
  Aşama1
  İş fikrinden projeye
  Girişimci -- Girişimcilik eğitimi ve rehber desteği - Proje önerisi
  Aşama2
  Şirketleşme,teknolojik doğrulama
  Girişimci En fazla 12 ay %100 hibe ve rehber desteği En fazla 100.000 TL Ön Prototip,demo vb.
  Aşama3
  İleri Ar-Ge proje desteği
  Sermaye Şirketi En fazla 18 ay %75 hibe En fazla 500.000 TL +%10 Ticari prototip
  Aşama4
  Ticarileştirme
  Sermaye Şirketi En fazla 12 ay Proje pazarı, girişim sermayesi erişimi -- Ticarileşmiş ürün


  Kimler Başvurabilir
  Programa teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir.

  Programın Kapsamı
  Bireysel girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerinin, girişimcilik eğitimi, rehberlik hizmeti ve uygun finansal desteklerle, yeni bir ürün ya da yeni üretim teknolojilerine dönüştürülmesini sağlayacak Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.


  Desteklenen Giderler
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri