Hibe & Destekler

HİBE & DESTEKLER

TKDK / IPARD PROJELERİ

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar – Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.


TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir. Bunlar;

 • Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Soğuk Hava Depolarının Yapımı
 • Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Arıcılık ve Arı Ürünlerinin üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
 • Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Yetiştiriciliği
 • Fide ve Fidan Yetiştiriciliği
 • Mantar ve Misel Yetiştiriciliği
 • Zanaatkarlık ve Yerel Ürün işletmeleri
 • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
 • Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Makine Parkları
 • Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 • Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 40 ile % 70 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.

  Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca 13. Çağrı dönemi ile birlikte, işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmeye başlanmıştır.

  Proje Arazisi

  Proje, uygulaması yapılacak arazi seçimi için en önemli kural, inşaat ruhsatı verecek kurum (Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yerler için Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir kapsamında olmayan yerler için İl Özel İdaresi ya da belediye mücavir alanı sınırında bulunan araziler için bağlı bulunduğu Belediye) kriterlerine uygun olmakla beraber, uygulanacak projenin kapsamına yeterli alana sahip olmalıdır. Ayrıca proje uygulanacak arazi, proje sahibi mülkiyetinde ya da üst kullanım hakkı ile birlikte en az 7 yıllık kiralanarak uygulanabilmektedir.

  Desteklenen İller

  TKDK IPARD programı ülke genelinde kapsama alanını sürekli olarak genişletmekte olup şu anda 42 ilde faaliyet göstermektedir.

  Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

  İllerini kapsamakta olup bu iller ile bağlı ilçe ve köylerindeki kırsal ve dağlık alanlar dahilindeki projeler ile yatırımlara destek sağlamaktadır.

  Proje Süresi

  Destekten yararlanan işletmelerin 5 yıllık süre zarfında faal vaziyette sürdürülmeleri zorunludur. Bu süre sonuna kadar proje kapsamındaki tesis, proje sahibi tarafından işletilmesi zorunlu olup satışı ve devri yapılamaz.

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile Kredi Protokolü İmzalayan Kooperatif ve Bankalar

  TKDK ile aşağıda belirtilen kurumlar arasında IPARD Programının desteklenmesi için protokol imzalanmıştır. Proje için kullanılacak olan kredi niyet mektubunu, söz konusu bankaların herhangi birinden temin etmek mümkündür.

  Protokol İmzalayan Bankalar;

  Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Albaraka Türk Katılım Bankası, Alternatif Bank A.Ş. Anadolu Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Deniz Bank A.Ş. Fiba Banka A.Ş. Finans Bank A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Şeker Bank T.A.Ş. T.C. Zirarat Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

  Protokol İmzalayan Kooperatif;

  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü

  Ayrıca hibe desteklerinden faydalanmak isteyen KOBİ ler için ise “Kredi Garanti Fonu” uygulanmaya konulmuştur.

  TKDK IPARD Proje Danışmanlık Destek Kredi Hibe hizmetleri hakkında birçok bilgiyi diğer sayfalarımızda bulabileceğiniz gibi daha detaylı bilgi almak isteyen girişimciler, Dörtyol Proje ve Danışmanlık destek birimiyle iletişime geçerek her türlü bilgi, belgeye ulaşabileceklerdir.