Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Bakanlık, SGK, Maliye denetimleri için sürekli kontrol altında tutulan ve belirli dönemlerde iç/dış tetkik sistemiyle tetkik edilerek yönetime raporlama yapılan bir sistemimiz mevcuttur.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tasarım Merkezleri; Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.


Tasarım Merkezi Kurma ve Sürdürme danışmanlığımız çerçevesinde hizmetlerimiz aşağıdadır.

Tasarım Merkezi İzleme Faaliyetleri.

  • Tüm Mali ve Teknik açılardan Uygulama kontrollerinin yapılması.
  • Mali İzleme – SGK Maliye ve tüm teşvik başvurularının aylık ve 3 aylık bildirimlerin dosya takip ve düzeninin sağlanması
  • Teknik İzleme – Tasarım Merkezi teknik denetimine yönelik sistem takibi