Haber & Duyurular

HAKKIMIZDA

Haber ve Duyurular

 

AEA Norveç Hibeleri Çağrısını Yayınladı

Avrupa Ekonomik Alanı  ülkelerini kapsayan Norveç Hibeleri  “Ortak Sorunlar-Paylaşılan Çözümler” başlıklı çağrı ile  sınır ötesi ve bölgesel işbirliğini desteklemek amacıyla açıldı.

AEA alanındaki Yerel ve Ulusal Yetkililer,  Eğitim ve Araştırma Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının 3 ülke arasında konsorsiyum yaparak başvurabildiği hibe 1 Temmuz 2018’de kapanacak.

Hibe programı kapsamında,

Yenilikçilik, Araştırma, Eğitim ve Rekabet Edebilirlik,
Sosyal İçerme, Genç İstihdamı ve Yoksullukla Mücadele,
Çevre, Enerji, İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi,
Kültür, Sivil Toplum, İyi Yönetişim, Temel Haklar ve Özgürlükler,
Adalet ve İçişleri sektörlerinde, kapsayıcı diyaloğu ve  uluslararası ağları güçlendirmeyi, bilgi paylaşımını ve yeniliği hızlandırmayı amaçlayan 15 ayrı projeye 1 milyon € tutarında finansman tahsis edilecek.
Son başvuru tarihi 1 Temmuz 2018 olan çağrı kapsamındaki projelerin 2019’da başlaması bekleniyor.

Başvuru dili İngilizce.

Program hakkında ayrıntılı bilgiye https://eeagrants.org/regionalcooperation internet adresinden ulaşılabilmektedir.