Haber & Duyurular

HAKKIMIZDA

Haber ve Duyurular

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı

Orta Anadolu Kalkınma Ajans (ORAN)ı tarafından Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı yayınlanmıştır.

Fizibilite Destek Programı’nın Öncelikleri;

Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün artırılması

Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması,

şeklindedir.

Değerlendirme aşaması sonucu destek almaya hak kazanan her proje başvurusu ise azami 200.000 TL destek alabilecektir.

Fizibilite Destek Programı kapsamında sadece TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas, Yozgat) yer alan;

Kamu Kurumları;

Valilikler,
Kaymakamlıklar,
Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, YİKOB, Belediyeler, Mah. İdar. Bir),
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler,
Üniversiteler,
Kamu Kurumu Dışında Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar;

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları,
Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla),
Organize Sanayi Bölgeleri,
Küçük Sanayi Siteleri,
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
İş Geliştirme Merkezleri gibi Kurum ve Kuruluşlar,
Birlikler ve Kooperatifler
başvuru yapabilirler.

Fizibilite Destek Programı’na ilişkin başvuru rehberi ile gerekli diğer doküman ve eklerini aşağıda yer alan ekler kısmından indirebilirsiniz.

Son Başvuru: 21.12.2018

Başvuru Dili: Türkçe