Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

FİNANS DANIŞMANLIĞI

Finansın güçlü olmadığı şirketler günün birinde çökmeye ve yok olmaya mahkumdur. Bugün KOBİlerin uzun yıllar yaşayamamasının en büyük nedeni muhasebe ile finansı ayıramamak ve patron zihniyeti ile parayı yönetememektir.

Kazanılan her kuruşun kazanç olarak düşünülen zihniyette geleceğin planlanması olan finans hep eksik bacak olarak kalmaktadır. Böylelikle ilk darbede kurum büyük zararlar görmekte ve yok olmaktadır.

Bu nedenle uzmanlarından mutlaka finans danışmanlığının alınması ve özellikle kurucuların bu konuda eğitilerek kurumun sağlıklı bir geleceğinin olması sağlanmalıdır.

Amaç: kurumu güçlü bir finans dengesine oturtmak ve bu düzenin korunması için iç denetim sistemi oluşturmaktır.

Finans danışmanlığı ile:

 1. Organizasyonun yapısının incelenir.
 2. Sektör incelemesi ve işletmenin sektörde ki konumu işletmenin yönetim eşliğinde genel ve finans SWOT Analizinin yapılır.
 3. Son üç yıllık Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi yapılır.
 4. Bilanço Karşılaştırması.
 5. Gelir Tablosu Karşılaştırması.
 6. Nakit Akış Tablosu Karşılaştırması.
 7. Rasyo Analizi.
 8. Son 3 (üç) yıllık ciro artış karşılaştırması ve varsa yeni ürün katkı payı incelenir.
 9. Çalışılan bankalar ve maliyetleri incelenir.
 10. Kısa – Orta ve Uzun Vadeli krediler kullanım şekilleri ve maliyetleri.
 11. Diğer Maliyet Kalemleri.
 12. Performans Analizi yapılır.
 13. Muhasebe birimi ile entegrasyon.
 14. Finans Birimi ve diğer birimler arası iş birlik, delegasyon, entegrasyon, uygulamalar, raporlamalar, kontrol ve denetleme/gözlem.
 15. İhtiyaç halinde her türlü araştırma, bilgilendirme ve eğitimlere destek sağlanır.